Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zieleo s.r.o., z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, numer identyfikacyjny spółki (IČ) 10754997, NIP (DIČ) CZ10754997,  wpisany do Rejestru Handlowego (obchodního rejstříku) prowadzonego przez Sąd Okręgowy (Krajský soud) w Hradci Králové, pod numerem C 47326, który jest właścicielem Platformy Zieleo., adres e-mail: kontakt@zieleo.pl, zwana dalej  "Administratorem" niniejszym informuje, iż jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Państwa w formularzu kontaktowym. 

Dodatkowo Administrator informuje, iż:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następującym celu: realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bądź osoby trzeciej, tj. w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  2. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych stanowi co najmniej okres bieżących relacji  biznesowych bądź innych związanych ze złożonym w formularzu zapytaniem.

  3. Administrator wskazuje następujące dane do kontaktu: e-mail: kontakt@zieleo.pl, tel.:+48 22 598 7205

  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in.: dostawcy usług, którym Administrator zleca wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zakresu IT (dostawca serwera, podmiot świadczący usługi wsparcia technicznego dla systemów, na których przechowywane są dane osobowe), firmy księgowe, kancelarie prawne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami, bądź jako osobni Administratorzy Danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację.

  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  7. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych.

  8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG), ani organizacji międzynarodowej. 

  9. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej